Kontingent

Klubbens medlemmer betaler selv for alle klubbens udgifter, herunder mødeudgifter og medlemsbidrag til distrikt og region

Klubkontingent 495,- kr. (ægtepar 395,- kr. pr. kvartal pr. klubmedlem). 
Kontingent i klubåret 2019/2020.
Kontingent for støttemedlemmer 100,- kr. om året pr. støttemedlem 
og det indbetales til klubbens konto: Reg. Nr. 062 konto 0612

Regler for støttemedlem:
1. Som støttemedlem kan optages enhver, der måtte ønske det.
2. Støttemedlemmer betaler kontingent fastsat af generalforsamlingen og modtager klubbens halvårlige program med indbydelse til særlige arrangementer.
3. Støttemedlemmer, frivillige og eventuelle andre betaler særskilt for deltagelse i klubmøder (på lige fod med Menetter.)
4. Herudover har støttemedlemmer ingen forpligtelser eller rettigheder i klubbens anliggender.
5. Betaling per gang for deltagelse er 50,00 kr.